ΓΡΑΦΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Κατάσταση     Ολοκληρωμένο

Χρονολογία    2001

Τοποθεσία       Λαδάδικα Θεσσαλονίκης