Δημήτρης  Αναστασίου

Γεννήθηκε στην Αθήνα  το 1973.

Απόφοιτος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών του ΑΠΘ (1999). Η διαρκή έρευνα στις υφές των υλικών και στις νέες τεχνολογίες,  είναι για αυτόν τα σημαντικά στοιχεία στη σχεδίαση των χώρων. Με την Χριστίνα Ιωαννίδου διατηρούν γραφείο από το 2001, έχοντας παράλληλα συνεργασίες με άλλα γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Χριστίνα Ιωαννίδου

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη  το 1973.

Απόφοιτος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών του ΑΠΘ (1999). Το έργο της εστιάζει στη μελέτη και κατασκευή κυρίως ιδιωτικών έργων, κατοικιών, γραφείων, χώρων εστιάσεως καθώς και την ανακαίνιση και διαμόρφωση εσωτερικών χώρων. Με τον Δημήτρη Αναστασίου διατηρούν γραφείο από το 2001, έχοντας  παράλληλα συνεργασίες με άλλα γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.