Προμελέτη νέας μονοκατοικίας στη Νέα Μάκρη

Κατάσταση    Προμελέτη

Χρονολογία   2004

Τοποθεσία      Νέα Μάκρη, Ανατολική Αττική

Συνεργάτες    Δημήτρης  Θωμόπουλος