Μελέτη κατοικίας στη Σταμάτα Αττικής

 

Κατάσταση    Μελέτη

Χρονολογία   2010

Τοποθεσία    Σταμάτα, Αττική

Συνεργάτες  Γιάννης Δημητρίου, Γιώργος Κριθαρης