ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  ΣΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Κατάσταση    Μελέτη

Χρονολογία  2011

Τοποθεσία    Βουλιαγμένη, Αττική