ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ”HOLMES”  ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ
Αντικείμενο της ανακαίνισης ήταν η δημιουργία νέων χώρων αποδυτηρίων για το γυμναστήριο Holmes, τα οποία να ανταποκρίνονται στις λειτουργίες, στις απαιτήσεις και στην αισθητική που προτάσσει  χώρος.

Κατάσταση Ολοκληρωμένο

Χρονολογία 2013

Τοποθεσία Μαρούσι, Αττική

Συνεργάτες Παύλος Γλυκοφρύδης